15. decembar - Predstavljanje časopisa "Književne vertikale"

Prvi broj časopis, Književne vertikale,  pojavio se novembra meseca 2013. godine kao glasilo Društva književnika Beograda sa prvenstvenom namenom i idejom da afirmiše književno stvaralaštvo članova društva.

Časopis  izjazi 3 puta godišnje tu štampanom i elektronskom obliku. Šampani tiraž se kretao od 100 do 300 primeraka a elektronski primerak je često po broju preuziman u tiražu od preko 1500, pa do 2000 kopija, što govori o čitanosti. U ovom četvorogodišnjem periodu, časopis je prolazeći kroz niz poteškoća, dominantno finansijske prirode, bez podrške Republike i Grada Beograda, izrastao u regionalni časopis u kojem svoje književne radove objavljuju autori iz Srbije, Republike Srpske i BiH, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Makedonije i dijaspore. I više od toga, čita se u regionu i dijaspori na zajedničkom jeziku i u svim njegovim govornim varijantama, na oba pisma.

U toku ove godine unete su mnogobrojne novine, pa su tako pokrenute pripreme za dvojezično predstavljanje  književnog stvaralaštva nacionalnih manjina, te su pored uobičajenih rubrika (proza, poezija, dečija književnost, satira, eseistika i književna kritika) uvedene i nove: u ritmu dijalekata, mladi dolaze i otkrivanja.

Rubrika „U ritmu dijalekata” čitaocima predstavlja bogatstvo narodnog jezika na svim prostorima na kojima je u upotrebi zajednički književni jezik ma kako ga ko nazivao. U tom smislu napominjem da je u prošlom, 11. broju objavljena dekleracija o zajedničkom jeziku.

Rubrika „Mladi dolaze” je posvećena mladim stvaraocima, do 23 godine, koji u našim uslovima objektivno nemaju prilika da se na ozbiljniji način predstave. Naša je iskrena želja da im damo vetar u leđa i punu podršku, da ih pratimo.

Rubrika „Otkrivanja” je posvećena onim autorima koji iz nebrojanog broja razloga, okolnosti ili drugih sticaja nisu objavljivali svoje rukopise a to zaslužuju. Za razliku od predhodne rubrike, starostnih ograničenja ovde nema.

Datum: 15.12.
Mesto: Galerija Milorada Bate Mihailovića
Vreme: 19:00h

Read 386 times

 

Podržite projekat "Internet magazin" putem PayPal-a. Izaberite iznos i kliknite na "PayNow".