Otvoren poziv za 32 pedagoška asistenta u deset škola u Pančevu

jul 17 2017 /

Za potrebe realizacije projekta „Uz malu pomoć prijatelja – Prevencija ranog napuštanja škole u Pančevu“, gradonačelnik Grada Pančeva objavljuje javni poziv za učešće u projektu.

Cilj projekta je pilotiranje intersektorske podrške školama, porodicama i deci iz 10 osnovnih škola sa teritorije Grada Pančeva i iz Doma „Spomenak“, čiji su učenici i štićenici iz različitih razloga u riziku od napuštanja obrazovanja. U narednih 14 meseci projekat će kroz niz aktivnosti obezbediti različite metodološke i pedagoške vidove pomoći deci, njihovim porodicama i školama u cilju postizanja boljih rezultata u učenju i većeg stepena socijalne inkluzije.

Između ostalog, deca iz 10 osnovnih škola sa teritorije grada Pančeva imaće priliku da dobiju podršku u vidu 5.760 dodatnih časova iz različitih predmeta, prema potrebama dece koja školski timovi identifikuju u pilot školama.

Za potrebe realizacije ovih dodatnih časova i drugih aktivnosti sa decom koja su u riziku od osipanja, predviđeno je angažovanje 32 pedagoška asistenta u periodu od 6 meseci tokom školske godine 2017/2018, od kojih će dva pedagoška asistenta pored održavanja časova obavljati i zaduženja vezana za organizaciju i koordinaciju rada ostalih pedagoških asistenata. Pedagoški asistenti sklopiće ugovore o delu za angažovanje na projektu, a plaćanje putnih troškova i dnevnica nije predviđeno.

Rok za dostavljanje prijave je 31. jul.

Više informacija možete videti na sajtu Grada Pančeva.

V.J.P.

Read 294 times

 

Podržite projekat "Internet magazin Pančevo" putem PayPal-a. Izaberite iznos i kliknite na "PayNow".