VIDEO: Jedini par svetionika duž celog toka Dunava nalazi se u Pančevu

okt 31 2019 /

VIDEO: Jedini par svetionika duž celog toka Dunava nalazi se u Pančevu

Pančevački svetionici, ili "vodene kapije grada", kako ih još zovu, podignuti su 1909. godine u zlatno doba parobrodskog saobraćaja na Dunavu.

Kule svetionici zidani su od žute opeke koje su postavljene na kružnoj podlozi od zemlje, oivičene i obložene kamenom. Svetionici su zidani u tri pojasa koji su deljeni po horizontali dekorativnim vencem od crvene, profilisane, opeke koja uokviruje ulazna vrata kao i prozorska okna. Na vrhu svetioničke kule je terasa natkrivena kupastim krovom i nosačima izvora svetla. Svetionička lampa je radila na petrolej.

Danas su tu kao podsetnik da je Pančevo i pre sto godina bilo veliki industrijski centar čijim rekama su se prevozili so, svila, pivo, cigle, drvena građa i ljudi. Tada je saobraćaj na reci bez njih bio nezamisliv, naročito početkom prošlog veka kada je odlučeno da se tok Tamiša skrati prokopavanjem kanala.

Ovo je ujedno i jedini par svetionika na čitavom toku Dunava od izvora do ušća, zbog čega su jedinstveni u čitavoj Evropi.