Otvorena izložba o Ani Frank u OŠ "Bratstvo-jedinstvo"

U OŠ "Bratstvo-jedinstvo" otvorena je 5. februara jedinstvena izložba o Ani Frank, koju su organizovale profesorka srpskog jezika Ana Kajlovic i bibliotekarka Gordana Ranimirov u saradnji sa matičnom organizacijom Terraforming.

Otvorena izložba o Ani Frank u OŠ "Bratstvo-jedinstvo"

Izložba se sastoji i iz dva dela, prvi prati istorijski razvoj događaja u životu Ane Frank, a drugi se bavi njenim literarnim stvralaštvom. Na radionici koja traje 45 minuta učenici su imali prilike da pogledaju kratki dokumentarni film o Ani Frank i njenoj porodici i da zatim prođu kroz izložbu koja prati njen život i život porodice i prijatelja zarobljenih u skrovištu, zajedno sa istorijskim kontekstom rađanja nacizma, Drugog svetskog rata i holokausta. Izložba obiluje dokumentarnim i citatnim materijalom i fotografijama i vizuelno je visokog kvaliteta.

U poslednjem delu radionice učenici dobijaju materijal pomoću kojeg samostalno istražuju postavku i rešavaju kreativne zadatke. Radionica je koncipirana tako da, pored edukativne kulturno-istorijske i etičke dimenzije, istakne vrednost čitanja i pisanja i podstakne učenike na samostalno izražavanje.

Otvorena izložba o Ani Frank u OŠ "Bratstvo-jedinstvo"

Na časovima građanskog učenici su na nastavnicom Lidijom Borbandi Varga gledali dokimentarni film o Ani Frank i time celovito sagledali problem diskriminacije, ugožavanju prava na slobodu kretanja, izražavanja i stvaranja. Reakcije dece bila su pozitivna, ovakvim pristupom razvija se svest o empatiji koja se ovakvim načinom rada može bolje sagledati.

Osim učenika OŠ "Bratstvo jedinstva", poziv je upućen seoskim i gradskim školama da posete izložbu.

Izložba je otvorena do 27.2, a sledeće nedelje su svoju posetu najavile četiri škole.

(A. K., foto: A. K.)