Saznajte kako penzioneri mogu doći do svojih penzija dok su pod merama zabrane kretanjaSvi penzioneri koji podižu sredstva sa računa ili osobe koje se nalaze u karantinu zbog mera Vlade vezanih za sprečavanje širenja zaraze virusa Covid-19, mogu za to ovlastiti drugo lice na sledeći način:

Lice koje poseti ekspozituru banke sa zahtevom da podigne sredstva sa računa klijenta davaoca punomoćja, pored identifikacije sa svojom ličnom kartom ili pasošem treba da dostavi još i:

- Jednokratno punomoćje popunjeno i svojeručno potpisano od strane klijenta
- Ličnu kartu, pasoš ili karticu računa klijenta davanja punomoćja. To može biti debitna platna kartica ili evidenciona kartica računa
- Ukoliko je davaoc punomoćja lice koje se nalazi u izolaciji / karantinu, pored punomoćja potrebna je i potvrda o karantinu / izolaciji izdatoj od strane nadležnih organa.

Pre isplate službenik banke mora pozvati vlasnika računa. 

Šta sve punomoćje treba da sarži:

Punomoćje možete sami napisati, a u tom slučaju mora da sadrži sledeće vaše podatke:

- me i prezime,
- JMBG,
- adresu iz lične karte,
- broj računa sa kog se penzija podiže (naveden je na vašoj platnoj kartici) i
- iznos koji želite da podignete;

kao i podatke lica kom dajete punomoćje:

- ime i prezime
- JMBG i
- adresu iz lične karte.

Neophodno je da na punomoćju stoji i vaš potpis.

(K-013)