Karpatski jelen se vraća u Vojvodinu

Na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2019. godinu, JP “Vojvodinašume“ je konkurisalo sa projektom “Izgradnja uzgajališta običnog jelena (Cervus elaphus L.) u lovištu ‘Vršačke planine'“.

Karpatski jelen se vraća u Vojvodinu

„Ukupna vrednost projekta je 11.000.000 dinara, a iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju ovim konkursom za izgradnju uzgajališta običnog jelena u lovištu ‘Vršačke planine’ je 8.000.000 din, rekao je direktor JP „Vojvodinašume“ Roland Kokai

Uzgajalište jelena “Lovačko imanje“ na Vršačkim planinama ima površinu od 45 ha, sa uzgojnim separatima, a matični fond običnog jelena, od 50 jedinki (10 jelena i 40 košuta) uvežen je iz jelenskih lovišta sa Karpata, iz Rumunije.

U periodu od 2021.-2025. godine, u otvoreni deo lovišta “Vršačke planine“ iz uzgajališta “Lovačko imanje“ biće naseljeno 125 jedinki, čime bi se i ispunio zadatak projekta, a to je vraćanje jelena na to područje. Zahvaljujući ovom projektu, za nekoliko godina ponovo će se, sa najviše planine u Vojvodini, čuti rika jelena“.

Uzgajalište jelena, „Lovačko imanje“ nalazi se na teritoriji kojom gazduje Šumsko gazdinstvo „Banat“ Pančevo, a u okviru JP „Vojvodinašume“.

Karpatski jelen je autohtona vrsta na ovom području, a cilj i prirodni zadatak JP „Vojvodinašume“, kao zaštitnika prirode, bio je da se ovo uzgajalište napravi na Vršačkim planinama i time se stavi tačka na ljudski nemar koji je glavni uzrok dovođenja populacije jelena na istorijski minimum.

(Foto: Vojvodinašume)