Biometeorološka prognoza za Srbiju za 26. septembar

sep 25 2019 /

Biometeorološka prognoza za Srbiju za 26. septembar

Relativno nepovolјna biometeorološka situacija za većinu hroničničnih bolesnika i osetlјivih osoba.

Oprez se savetuje astmatičarija i reumatičarima.

Poremećaji sna i bolovi u mišićima se mogu javiti kao meteoropatske reakcije.

U saobraćaju se preporučuje pažnja.