Predstavljene aktivnosti Regionalne privredne komore Južnobanatskog okruga

nov 07 2018 /
Tagged under

U sredu, 7. novembra, predstavnici Regionalne privredne komore Južnobanatskog upravnog okruga održali su konferenciju za medije na kojoj su predstavlјene realizovane aktivnosti u okviru projekta „Eko Tamiš-novi turistički proizvod“ koji se finansira u okviru INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija–Srbija.

Privredna komora Srbije - Regionalna privredna komora južnobanatskog upravnog okruga organizovala je seriju seminara u okviru projekta „Eko Tamiš-novi turistički proizvod“, koji se finansira iz INTERREG IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

- Seminari su okupili sve zainteresovane strane u turizmu, na području pet opština srpskog Banata, u cilju unapređenja znanja i veština iz oblasti komunikacije, promocije, izvora finansiranja u turizmu i dr. Prvi seminari u okviru serije, na temu „Komunikacione i prezentacione veštine„ za animatore u turizmu, održani su u Zrenjaninu i Kovačici. Tokom trodnevnog treninga 40 polaznika iz Zrenjanina, Sečnja, Kovačice, Opova i Pančeva savladali su osnovne veštine, tehnike i alate kako bi uspešno obavljali posao turističkog animatora. Zajednički trening za polaznike iz Srbije i Rumunije je koncipiran tako da poveže naučene tehnike i alate sa Eko Tamišem, multijezičnim okruženjem i prekograničnim turizmom, rekao je Zoran Černoh iz RPK.

Na dvodnevnim seminarima za predstavnike lokalnih samouprava u fokusu su bile teme iz oblasti komunikacije u turizmu, kao i komunikacije o turizmu. Značajan prostor je posvećen promociji, odnosno konceptu turističkog proizvoda.

 

Treća grupa seminara okupila je više od 80 predstavnika iz mikro biznisa u turizmu koji su pokazali interes i istakli potrebu za sticanjem znanja i veština iz oblasti istraživanja tržišta, razumevanja potreba kupca/turiste, promocije, efikasne komunikacije, on line marketinga.

- Budući da razvoj turizam podrazumeva i razvoj pratećih delatnosti, koje nisu dominantno turističke, jedan u seriji seminara je okupio predstavnike iz sektora saobraćaja, zdravstvenih službi, službi obezbeđenja, medija. Tokom dvodnevnog treninga razgovaralo se o kompleksnosti turizma i poziciji pratećih turističkih delatnosti, istakao je Černoh. 

Svi seminari su zasnovani na najboljim međunarodnim praksama i širokom spektru znanja stručnjaka iz ovih oblasti. Treneri su bili iskusni stručnjaci koji dobro poznaju kakvu pozitivnu promenu može doneti rad u ovim oblastima.

U periodu od januara do septembra 2018.godine, rezultati projekta su predstavljeni i široj javnosti – kroz promociju projekta na sajmovima u Beogradu i Novom Sadu, kao i na privrednim izložbama u Subotici i Novoj Pazovi.

- Promocija je organizovana sa ciljem da se potencijalnim turistima i posetiocima ovog područja prenese poruka da je reč o atraktivnoj destinaciji i novim mogućnostima za duži boravak na reci Tamiš, zaključio je Černoh.

(RPK)

Last modified on sreda, 07 novembar 2018 17:16
Konoba32Konoba32Konoba32

-------------------