EFEKTIVA: Odluka Pančevačke vlasti za rubriku "Verovali ili ne"

okt 08 2019 /

Organizacija potrošača "Efektiva" ukazala je na jednu Odluku grada Pančeva koja se može svrstati u rubriku "Verovali ili ne".

Naime, sudeći po članovima 87 i 88 Odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području Grada Pančeva, lokalna samouprava svojim aktima ustanovljava retroaktivno dejstvo propisa i nameće potrošačima ugovor o snabdevanju toplotnom energijom protiv njihove volje.

-  Potrošač nema pravo izbora, da ugovor zaključi ili ne, već prema ovoj odluci MORA da ga prihvati, bez obzira na to šta on sadrži, navode u Efektivi i dodaju da Toplana Pančevo očito posluje po principu prinude i to nema veze sa tržišnim poslovanjem gde kvalitet ponude i njena cena, utiču na odluku potrošača da uslugu prihvati, koristi i plati.

Ovo udruženje je podnelo inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti ove Odluke, šta će na kraju biti od svega toga ostaje da vidimo.

Evo šta kažu prelaze i završne odredne:

EFEKTIVA: Odluka Pančevačke vlasti za rubriku "Verovali ili ne"