Gde se sve može držati stoka i živina na teritoriji grada Pančeva

nov 21 2019 /

Gde sve može da se drži stoka i živina na teritoriji grada Pančeva

Od 25. novembra važi novi Pravilnik o držanju životinja u gradu Pančevu u kome između ostalog piše gde se i na koji način može držati stoka i živina.

Držanje stoke i živine u proizvodne i ekonomske svrhe na području naseljenog mesta Pančevo dozvoljeno je u sledećim zonama:

- u zoni „Gornjeg grada“ oivičenoj ulicama: ulicom Svetozara Šemića (strana sa parnim brojevima), ulicom Knićaninovom (strana sa neparnim brojevima od ulice Jovice Bezuljevića do kraja) ulicom Jovice Bezuljevića (strana sa neparnim brojevima, od ulice Knićaninove do ulice Ive Kurjačkog), delom ulice Ive Kurjačkog (strana sa parnim brojevima od ulice Jovice Bezuljevića do ulice Svetog Save), ulicom Svetog Save (strana sa parnim brojevima, od ulice Ive Kurjačkog do ulice Moše Pijade), ulicom Moše Pijade (strana sa neparnim brojevima do ulice Dimitrija Tucovića) i ulicom Dimitrija Tucovića (strana sa parnim brojevima, od ulice Moše Pijade do ulice Svetozara Šemića).

- u zoni „Vojlovice“ oivičenoj ulicama: ulicom Spoljnostarčevačkom (strana sa neparnim brojevima od ulice 7. jula do ulice Poljske), ulicom Poljskom, ulicom Bratstva jedinstva do groblja, ulicom Grobljanskom (od ulice Bratstva jedinstva do Grobljanske parna i neparna strana) ulicom Bratstva jedinstva i ulicom 7. jula (strana sa parnim brojevima).

- Iz zone „Vojlovice“ isključuje se Trg 12. Vojvođanske brigade (na kome se nalazi spomen dom, zdravstvena stanica, škola, kompleks crkava) gde nije dozvoljeno držanje stoke i živine.

U zoni šireg centra naseljenog mesta Pančevo nije dozvoljeno držanje stoke i živine. Zonom šireg centra smatra se zona oivičena ulicama: Moše Pijade, Svetog Save, Braće Jovanovića, Ružinom, Oslobođenja, Miloša Trebinjca, Filipa Višnjića, Takovskom, Milorada Bate Mihailovića i Obala Tamiša do ulice Moše Pijade. Van gore navedenih zona odluke na teritoriji naseljenog mesta Pančevo dozvoljeno je držanje stoke i živine samo u registrovanim poljoprivrednim domaćinstvima.

U zonama u kojima je dozvoljeno držanje stoke i živine na području naseljenog mesta Pančevo i u drugim naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva, stoka i živina se mogu držati pod sledećim uslovima:

- da se staje, torovi, svinjci i živinarnici nalaze na udaljenosti koja ne može biti manja od 15m od stambenih objekata, a od 3 do 5 m od međne linije, kao i da su opremljeni svim potrebnim sadržajima (posebni objekti za držanje stoke, ograđen prostor od mrežaste žice za držanje živine, mogućnost lakog prilaza radi čišćenja i dr.) u cilju adekvatnog higijenskog održavanja,

- da se staje, torovi, svinjci i živinarnici redovno čiste, a đubre izbacuje na deponije stajskog smeća,

- da deponije stajskog smeća budu nepropusne, od betona i pokrivene pokretnim kapkom, a postavljene na udaljenosti koja ne može biti manja od 15 m. od stambenih objekata, a od 3 do 5 m. od međne linije.

- da se stoka i živina ne pušta na javne površine,

- da se stoka ne napaja na javnim česmama, bunarima i drugim izvorima pijaće vode.