Pančevo u projektu za osnivanje socijalnog preduzeća

dec 08 2017 /

Gradsko veće dalo je saglasnost da Pančevo bude deo projekta „ONAsnaživanje“, čiji je cilj osnaživanje žena koje su preživele nasilje i žena koje pripadaju socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. 

Cilj projekta „ONAsnaživanje“ je da se da doprinos dugoročnijem uvođenju usluga socijalne zaštite za žene koje su preživele nasilje ili se nalaze u lošoj ekonomskoj situaciji, a korisnice su usluga „Sigurne kuće“ u Pančevu. 

Milica Todorović, predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost naglasila je na Gradskom veću da je jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju žene koje su bile u Sigurnoj kući da nisu ekonomski nezavisne.

- Projektom je planirano osnivanje socijalnog preduzeća, trening centra, u saradnji sa lokalnim Centrima za socijalni rad, Sigurnim kućama i lokalnim ženskim nevladinim organizacijama koje će imati aktivnu ulogu u pružanju usluga i funkcionisanju ovog novog preduzeća. Formiraće se i mreža društveno odgovornih predstavnika privatnog sektora koji će svojim angažovanjem pružati podršku edukaciji, zapošljavanju žena i nakon završetka projekta, rekla je Milica Todorović.

Nakon završetka projekta predviđeno je da se iz ostvarenog profita novoosnovanog socijalnog preduzeća učesnicama obezbedi finansijska podrška za 15 najboljih biznis ideja žena sa teritorije Pančeva, Sremske Mitrovice i Sombora - tri grada koja su uključena u projekat.

Projekat sprovodi Fond B92 uz finansijsku podršku Fonda Ujedinjenih nacija za borbu protiv nasilja nad ženama, a podržan je od Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije.