Prijemni ispit za upis u Muzičku školu "Jovan Bandur" 18. i 25. maja

maj 04 2019 /

Muzička škola "Jovan Bandur" Pančevo prijemni

Prijemni ispit za upis u osnovnu Muzičku školu "Jovan Bandur" održaće se 18. i 25. maja.

Uslov za upis je položen prijemni ispit i godine kandidata.

Prijavljeni kandidati mogu polagati ispit za učenje sledećih instrumenata:

9 godina i mladji: klavir, violina, voila, violončelo, harmonika, gitara, harfa i flauta.

11 godina i mladji: oboda, klarinet, saksofon, truba i horna.

13 godina (devojčice) i 16 godina (mladići) i stariji: solopevanje.

Prijave za polaganje prijemnog ispita u prvom roku su svakog radnog dana od 9 - 15 sati u sekretarijatu škole.