NEMA TEHNIČKIH MOGUĆNOSTI za isporuku toplotne energije u Pančevu

maj 07 2019 /

JKP Grejanje Pančevo

JKP „Grejanje“ nema tehničkih mogućnosti da svoje korisnike snabdeva toplotnom energijom, jer je Javno preduzeće „Srbijagas“, koje isporučuje gas-jedini energent pančevačkih toplana, u letnjem režimu rada.

Preduslov za ponovno pokretanje sistema u rad, podrazumemeva saglasnost „Srbijagasa“ i tehničku proveru njihovih stručnih službi, a što je procedura koja bi trajala nekoliko dana, za kada se već najavljuje značajan porast spoljne temperature.

JKP „Grejanje“ je već počelo sa remontnim poslovima, koji su u ovom trenutku prvenstveno usmereni na pronalaženje uzroka gubitaka toplotne energije u toplovodnom sistemu, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.