STIGLI REZULTATI: Gde može a gde nije preporučljivo kupanje na javnim kupalištima

jul 30 2019 /

Tamis kupanje

Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u I kampanje na sledećim lokacijama:

reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,
reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),
Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,
kupalište u Ivanovu i jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 17. i 24. jula, a na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja, utvrđeno je sledeće:

Kupalište reke Tamiš u Pančevu i Glogonju, reke Dunav (levo i desno od špica) i reke Ponjavice na kupalištu u Omoljici i Banatskom Brestovcu, kupalište u Ivanovu kao i kupalište jezera u Kačarevu mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije. Pojedini parametri čije su vrednosti iznad MDK na ovim kupalištima ne predstavljaju rizik po zdravlje ljudi koji ova kupališta koriste za rekreaciju i sportske aktivnosti.

Kupalište reke Tamiš u Jabuci ne može se koristiti za kupanje i rekreaciju zbog neadekvatnih mikrobioloških parametara.

Naredno uzorkovanje površinskih voda predviđeno je za 31. jul.