NZS: Isplata posebne novčane naknade za jul

avg 14 2019 /

Nacionalna služba za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će sutra, u četvrtak, 15. avgusta 2019. godine, isplatiti posebnu novčanu naknadu za JUL 2019. godine.

Sredstva će se prebaciti platom na tekuće račune korisnika kod poslovnih banaka.