Evo šta kažu najnovije analize površinskih voda u Pančevu za kupanje i rekreaciju

avg 21 2019 /

Bela stena

Zavod za javno zdravlje Pančevo u letnjoj sezoni vrši redovno ispitivanje kvaliteta voda koje se koriste za kupanje i rekreaciju u kampanja na sledećim lokacijama:

– reka Tamiš – kupalište u Pančevu, Glogonju i Jabuci,

– reka Dunav – kupalište „Bela Stena“ (levo i desno od špica),

– Ponjavica – kupalište u Omoljici i Banatskom Brestovcu,

– kupalište u Ivanovu

– jezero u Kačarevu.

Uzorkovanje površinskih voda izvršeno je 14.08.2019. godine. U Izveštaju o ispitivanju kvaliteta površinskih voda Tamiš, Dunav, Ponjavica, kupalište u Ivanovu, jezero u Kačarevu utvrđeno je sledeće:

Kupalište reke Tamiš u Pančevu, Glogonju i Jabuci, reke Dunav (levo i desno od špica) kupalište u Ivanovu kao i kupalište jezera u Kačarevu mogu se koristiti u svrhu kupanja i rekreacije.

Kupališta reke Ponjavica u Omoljici i Banatskom Brestovcu ne mogu se koristiti za kupanje i rekreaciju zbog neadekvatnih mikrobioloških parametara.

Naredno uzorkovanje površinskih voda predviđeno je za 28. avgust.
 

K-013 Igraonica