Da li znate ko je bio Petar Aračić?

nov 08 2019 /

Da li znate ko je bio Petar Aračić?

Na današnji dan 1918. godine Srpska vojska oslobodila je Pančevo, bio je to početak oslobađanja Banata i njegovog prisajedinjenja Kraljevini Srbiji. Jedinicom koja je oslobodila grad komandovao je kapetan Petar Aračić, potonji general.

Kao prvi srpski komandant Pančeva, Aračić izdaje naredbu za održavanje reda, predaju oružja, a upravu grada predaje u ruke Narodnog veća. Odmah su upućena odeljenja da zauzmu poštu i telegraf, žandarmerijsku kasarnu i dovedu predstavnika mađarske vlasti, koji su „imali poslužiti kao taoci ako bi se ma šta desilo srpskim trupama”, te da se razoruža mađarska garda.

Aračić primećuje da su sva naređenja sa voljom i energijom izvršena. Uto je prebačen i ostatak vojske, koja sa njim na čelu učestvuje „u divnoj istorijskoj službi Božjoj u crkvi”, kojoj je prisustvovalo staro i mlado, došlo da pozdravi oslobodioce.

Aračić je rođen kao sin generala Vukomana Aračića proslavljenog komandanta Užičke vojske u Prvom svetskom ratu i Milice, bio je brat Milivoja Aračića, političara.

Posle šest razreda gimnazije u Beogradu, Knjaževcu i Zaječaru (1902), postao je pitomac 35. klase Niže škole Vojne akademije, a kasnije i 20. klasu Više škole Vojne akademije sa generalštabnom pripremom koju je otpočeo 15. oktobra 1920. godine.

Nosilac je najviših jugoslovenskih, srpskih i inostranih odlikovanja.

General Petar V. Aračić, nosilac najviših jugoslovenskih, srpskih i inostranih odlikovanja, umro je u Londonu 1958. godine. Njegova slava, u ono vreme, iskazana je divljenjem i dodeljivanjem mu zvanja počasnog građanina Pančeva. 

Jedna ulica u centru Pančeva nosi ime po Petru Aračiću.

Detaljnije o samoj ulici pogledjate OVDE.