Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 08. maj

maj 08 2016 /

Dogodilo se na danasnji dan Pančevo

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

08. maja 1834.
Doneta je žalba spoljnog odbora protiv odluke da se ukine dosadašnja stara klanica i podigne nova na Tamišu, navodi razloge i moli da se žalba uputi Generalnoj komandi u Temišvaru. Glavni razlozi su: što će da se zatrpa Tamiš, čija se voda pije usled nedostataka bunara.08. maja 1874.
Zbog narušenog zdravlja dr Konstantin Peščić podneo je molbu za penziju, i tako je posle 30 godina neprekidnog službovanja u Pančevu, penzionisan sa 630 forinti godišnje.

08. maja 1932.
Odbor Municipalnog grada Pančeva određuje da se spomenik kralju Petru Velikom Oslobodiocu, koji podiže Narodna odbrana sa blagodarnim jugoslovenskim narodom južnog Banata smesti u Pančevu, na slobodnom, neparkiranom delu trga Kralja Petra da opština o svom trošku uradi oko spomenika prigodan skver, tako da na istom trgu oko skvera i nadalje ostane zelena pijaca.