Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 27. maj

maj 27 2019 /

Dogodilo se na danasnji dan

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

27.maja 1706.
Sultan Ahmed III naredio je da se posada Pančevakoja se sastoji od 169 nefera ima uvećati.

27.maja 1800.
Na izveštaj Zemunskog Magistrata da se u Crvenki 25. maja pojavio jedan harambaša sa 6 razbojnika, ge je boravio ceo dan, pretio stanovništvu i raspitivao se za ugledne trgovce, Magistrat je udvostručio patrole i poveo traganje.27.maja 1806.
Naređenje Generalne komande u Temišvaru Magistratu Pančeva o zabrani izvoza topova i municije ustanicima u Srbiji.

27.maja 1907.
Štrajkuju berberi Pančeva.