Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 28. maj

maj 28 2019 /

Dogodilo se na danasnji dan

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

28.maja 1717.
Princ Evgenije Savojski lično nadzirao rad na utvrđenju Pančeva i ovog dana javio je Caru da je Pančevo opkoljeno novim fortifikacionim objektima.

28.maja 1807.
U dnevniku minoritskog samostana u Pančevu piše da je ovoga dana bila velika procesija varoši, kakva još ne beše u njoj, ali silna vojska regularna i graničarska morala je pratiti katoličku procesiju, da je zaštiti od Srba. Jedna je vojska toga dana na Brašančevo utišala masu kada se vest raširila da dolaze "Raci" (podrugo ime za Srbe od strane Nemaca i Mađara), da poubijaju "Švabe". Tom prilikom nekoji Srbi pohvatani su i poubijani.

28.maja 1924.
Oko 10 časova uveče izgorela je fabrika štirka.