Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 01. jun

jun 01 2019 /

Dogodilo se na današnji dan Pančevo

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

01.juna 1858.
Karlo Vajfert tražio je od Magistrata varoši Pančeva dozvolu da podigne fabriku kože i parni mlin (koji je 70tih godina izgoreo).

01.juna 1856.
Građevinsko zvanje podnosi Magistratu Pančeva prijavu da omladina šarajući zidove kuća kvari izgled grada. Predlaže da policija obnaroduje pred crkvama da se zabranjuje oštećivanje fasada, a učitelji to isto da učine u školama.

01.juna 1866.
Pešadijska regimenta Sombor moli Magistrat Pančeva da se saopšti ocu Aleksić Pera da će njegovog sina tretirati kao dezertera ako se ne odazove pozivu.

01.juna 1897.
Pančevački list za zabavu i pouku "Spomenak" broj 6 i 7 donosi na strani 109. u rubrici razno vest: "100-godišnjica crkve - O Spasov-danu  proslavila je Srpska opština u Jarkovcu kod Pančeva stogodišnjicu svoje crkve".

01.juna 1911.
Letnji plovidbeni red izmenio se. Lađa ide i dalje pet puta dnevno u ove časove:
1) Iz Beograda za Pančevo u 6.00, 10.00, 12.15, 18.15 i 20.30.
2) Iz Pančeva za beograd u 4.50, 7.40, 12.30, 18.00 i 20.30.

01.juna 1929.
U Pančevu je održan župski slet Sokosle župe "Dušan Silni" u Pančevu.