Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 02. jul

jul 02 2019 /

Dogodilo se na danasnji dan

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

2. jula 1788.
Car Josip II treći put je u Pančevu.

2. jula 1810.
Magistrat Pančeva preporučuje Nemačko-banatskoj regimenti molbu Srpske pravoslavne crkvene opštine u Pančevu da joj pozajmi 25 centi gvožđa za izgradnju crkve, pošto opština nije u mogućnosti da gvožđe dobije iz rudnika u Bokšanu. Namačko-banatska regimenta voljna je izdati pozajmicu ako joj Magistrat Pančeva garantuje povraćaj pozajmice u roku od 6 nedelja.

2. jula 1841.
Magistrat je preporučiommolbu zidara Kverfeld Fridriha Generalnoj komandi radi izdavanja pasoša za 46 pomoćnika i šegrta, kočijaša itd., pošto su trojica ovdašnjih preduzimača primili posao zidanja kuća za račun kneževske porodice Obrenović.

2. jula 1848.
Nemačko stanovništvo je u parohalnoj crkvi položilo svečanu zakletvu da će ostati verni caru i da će sa Srbima u miru da žive.

2. jula (19.juna po starom) 1904.
U izveštaju o školskoj godini 1903. i 1904. upućenog školskom Savetu u Sremskim Karlovcima, upravitelj Srpske Više Devojačke škole u Pančevu Milan Mandrović, govori o lošem zdravstvenom stanju Isidore Sekulić i o učestalim tužbama đačkih roditelja zbog njenog neumesnog ponašanja sa decom ( i da će neke učenice i ovaj Zavod npustiti).