Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 09. jul

jul 09 2019 /

Dogodilo se na danasnji dan

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

9. jula 1795.
Magistrat Zemuna traži od Magistrata Pančeva da se vajarski pomoćnik Andrija Paj sprovede u Zemun zbog dugova. Dostavlja se lični opis okrivljenog. Policiji na izvršenje.

9. jula 1817.
Generalna komanda u Temišvaru izveštava Magistrat Pančeva da u vezi posete Cara Banatskoj vojnoj granici postoji verovatnoća da će car posetiti Pančevo. Pa zahteva da se izvrše sve potrebe za doček do kraja meseca avgusta i da se o tome podnese izveštaj. Na ovo Magistrat Pančeva izveštava: da su svi oficiri Landvera ( domobratstvo ) uniformisani. Podoficiri nose šešire i sive kapute s crvenim. Ostalo ljudstvo nije jednako obučeno, već nosi obična odela. Oružje isto nije jednoliko i nije u dobrom stanju.

9. jula 1819.
Generalna komanda izveštava Magistrat Pančeva da su se Lipovljani izjasnili da se vrate natrag u pravoslavnu veru. Ovaj pokret treba da se spreči.

9. jula 1832.
Molba nemačko- banatske regimente da se naredi proti arsenoviću da sazida prozore na svojoj novosazidanoj zgradi koji gledaju u prazan državni plac. Ovo je potrebno iz razloga što će se na tom placu podići zgrada. Isto tako narediti proti da premesti i ulaz u svoju zgradu, koji neće moći koristiti kada se na placu podigne zgrada.

9.jula 1855.
Subotić Lazar moli Magistrat da mu dozvoli da na svom placu br.12 u sokačetu podigne zgradu od ( šest ) trgovina.

9.jula 1891.
Umro je u Pančevu srpski pesnik Vasa Živković