Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 10. jul

jul 10 2019 /

Dogodilo se na danasnji dan

Šta se to u dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

10.jula 1717.
Pric Eugen Savojski završio je uz veliku pomoć- usluge, pripremne radnje oko okruženja Beograda od strane Jovana Bekonjia.

10.jula 1850.
Otvoren je prvi parobrodski saobraćaj brodom "Neptun", od strane Dunavsko brodarskog društva sa sledećim redom vožnje: Od Pančeva za Beograd i Zemun polazi pre podne u 9 časova i po podne u 4 časa i 30 minuta. Od Zemuna preko Beograda za Pančevo pre podne u 6 časova a po podne u 2 sata.

10.jula 1868.
Pančevački trgovci Petar Kranjčević i Boboran Velizar podneli u zahtev Magistratu da se blagajnički dnevnik vodi na srpskom jeziku.