Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 20. jul

jul 20 2019 /

Dogodilo se na danasnji dan

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

20.jula 1802.
Stafan Baner nudi se Magistratu Pančeva da bude primljen za gradskog dzelata. Pošto nema para predvidjenih za ovo mesto i čim se ukaže potreba biće primljen u koliko svoju stručnost .

20.jula 1802.
Lazar Radovanović , pančevački slikar obratio se pančevačkom Magistratu s molbom da mu izdejstvuje pasoš na četiri meseca radi prelaska u Beograd da dovrši svoj „pogodjeni posao,, koji je u leto 1801. godine bio pogodio, da bi mogao a dobije ,,svoju zasluženu nagradu.

20.jula 1817.
Nemačko-banatska regimenta traži od Magistrata Pančeva da se objavi dražba za izdavanje u zakup kožarima i opančarima pravo sakupljanja ruje, sredstva za bojenje kože u Vojloačkoj i Jabučkoj državnoj šumi.

20.jula 1827.
Molba novoseljanske kompanije Magistratu Pančeva da se privoli slikar Radosavljević Mihajlo da zavrsi započeto slikanje crepajske crkve. Radosavljević koga je policija pozvala na odgovornost izjavio je da je ugovoreni posao u potpunosti zavrsio.

20.jula 1834.
Mađarska vlada izdaje naredbe za organizovanjem prekih sudova (pod zapovednicima Piretom,Brehtoldom i Hrabovskim) i da Srbiance dobrovoljce ubijaju kao razbojnike.

20.jula 1848.
Odbor grada Pančeva traži da prota K.Arsenović,razreši paroha Vasu Živkovića od vršenja svešteničke dužnosti, pošto je kao sekretar odbora grada preopterećen.

20.jula 1848.
Naredba generala Đ. Stratimirovića Okružnom odboru u Pančevu da se Srpskom vladom spreči bombardovanje sa Mađarskog splava naoružano topovima, a koji se spušta Dunavom. Stratimirović naredjuje da se topovi postave kod Pančeva zbog Mađara.

20.jula 1852.
Generalna komanda u Temišvaru pod br. 5004. izveštava Magistrat varoši Pančeva: da je Medaković Danilu izdata dozvola za osnivanje „Dnevnik,, i belitrističkog časopisa pod imenom ,“Sedmičak,,

20.jula 1854.
Magistrat obaveštava da se o osvetljenju garada brine u svojoj režiji Šajber Antun, a da 145 fenjera za četiri meseca koštaju svega  3759 forinti.