Da li ste čuli za "mpingo", najskuplje drvo na svetu?

jul 28 2019 /

Mpingo drvo

Ova vrsta crnog drveta pokriva teritoriju 26 afričkih država od Etiopije do Angole odnosno od Senegala do Tanzanije.

Glavni je izvozni proizvod mnogih zemalja crnog kontinenta a najskuplje je drvo na svetu zbog činjenice da je potrebno skoro 100 godina rasta da bi dostiglo upotrebnu vrednost kao i činjenica da se preko 90 % mase odbaci pre izgradnje finalnog proizvoda.

A finalni proizvodi su najkvalitetiji muzički instrumeti kao što su klarinet, oboa i gajde koje se izgrađuju u Evropi ali i fenomenalne tradicionalne drvene skulpture kao deo lokalnih afričkih folklora.