Da li znate gde se nalazi reka poznata pod imenom Godina?

jul 29 2019 /

Reka Godina Bajina Bašta

Rečica čije je zvanično ime Vrelo u naučnim krugovima ali i među lokalnim stanovništvom poznata je pod nadimkom "reka Godina".

Njena dužina od 365 m (tačno koliko godina ima dana) razlog je njenog neobičnog nadimka.

Reka se nalazi u mestu Perućac pokraj Bajine Bašte i na desnoj je strani Drine.