Da li znate po kome je naš kontinent dobio ime?

avg 11 2019 /

Evropa

Reč Evropa vodi poreklo još iz grčke mitologije.

Evropa je bila feničanska princeza koju je bog Zevs zaveo a zatim i ukrao prerušivši se u bika.

Princeza je bila toliko lepa da su po njoj nazvali ceo jedan kontinent.