Da li znate gde je nastao prvi metro i kada?

avg 12 2019 /

Da li ste znali

Godine 1863. na dužini od 6 km od Pedingtona do Feringtona u Londonu je puštena prva svetska metro linija.

Pokretana je na parni pogon a delom njene trase danas prolazi linija moderne podzemne metro mreže engleske prestonice.