Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 08. jula

jul 08 2016 /

 

8. jula 1795.
Magistrat Zemuna traži od Magistrata Pančeva da se vajarski pomoćnik Andrija Paj sprovede u Zemun zbog dugova. Dostavlja se lični opis okrivljenog. Policiji na izvršenje.

8. jula 1817.
Generalna komanda u Temišvaru izveštava Magistrat Pančeva da u vezi posete Cara Banatskoj vojnoj granici postoji verovatnoća da će car posetiti Pančevo. Pa zahteva da se izvrše sve potrebe za doček do kraja meseca avgusta i da se o tome podnese izveštaj. Na ovo Magistrat Pančeva izveštava: da su svi oficiri Landvera ( domobratstvo ) uniformisani. Podoficiri nose šešire i sive kapute s crvenim. Ostalo ljudstvo nije jednako obučeno, već nosi obična odela. Oružje isto nije jednoliko i nije u dobrom stanju.

8. jula 1819.
Temišvar, 19. juna 1810. g. Generalna komanda izveštava Magistrat Pančeva da su se Lipovljani izjasnili da se vrate natrag u pravoslavnu veru. Ovaj pokret treba da se spreči.

8. jula 1832.
Molba nemačko- banatske regimente da se naredi proti arsenoviću da sazida prozore na svojoj novosazidanoj zgradi koji gledaju u prazan državni plac. Ovo je potrebno iz razloga što će se na tom placu podići zgrada. Isto tako narediti proti da premesti i ulaz u svoju zgradu, koji neće moći koristiti kada se na placu podigne zgrada.

8.jula 1855.
Subotić Lazar moli Magistrat da mu dozvoli da na svom placu br.12 u sokačetu podigne zgradu od ( šest ) trgovina.

8.jula 1891. ( po starom 25. juna )
Umro je u Pančevu srpski pesnik Vasa Živković

Read 439 times Last modified on petak, 08 jul 2016 02:00

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------