Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 25. jula

jul 25 2016 /

25.jula 1802.
Brigada izveštava Magistrat Pančeva da je kaatoličko parohijsko zvanje uložilo žalbu da se građanstvo ne ponaša dovoljno pobožno u crkvi. Nalaže se Magistratu da postavi jednog redara u crkvi i da obrati pažnju na one koji remete rad za vreme službe.

Magistrat Pančeva obaveštava da će ovo da saopšti članovima Crkvene opštine da oni preuzmu sstaranje o redu u crkvi i da obrate pažnju na izgrednike.

25.jula 1835.
Magistrat Pančeva moli Generalnu komandu u Temišvaru za odobrenje da se ispred nove podignute Magistratske zgrade stave između stubova ukrasni lanci. Direkcija Banatska u Temišvaru se sa ovim saglasila.

25.jula 1848.
Okružni odbor Srpskog pokreta u Pančevu moli radovana Damjanovića, popečitelja finansija u Beogradu, da pošalje dva topolivca u Pančevu jer ih nemaju.

25.jula 1848.
Okružni odbor Srpskog pokreta Pančevo dostavlja poslanicu patrijarhovu pododboru Kovin, u kojoj poziva da se dostojno dočeka Stevan Knićanin i spremi hrana za momke. U ime Okružnog odbora Knićanina će pozdraviti Đorđe Marković, Đorđe Tamburović, Manojlo Milosavljević i Dimitrije Teodorović.

25.jula 1924.
Na molbu osumnjičenih i uhapšenih 18. jula 1924. godine, da su u pritvoru duže nego što je zakonom predviđeno, Optužni senat doneo je rešenje da se optuženi puštaju na slovbodu, jer se njihov rad ne kosi sa Zakonom o zaštiti države.

25.jula 1931.
Vest: Prvi asfaltni drum u Jugoslaviji. Iduće godine, odmah s proleća otpočeće radovi na drumu Pančevo - Vršac. Ovaj drum biće prvi asfaltni drum u našoj državi.  Vest objavio "Pančevac", broj 30. na strani 2.

Read 612 times
Konoba32Konoba32Konoba32

-------------------