Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 30. jula

jul 30 2018 /

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan?

30.jula 1870.
Održana je prva matura (ispit zrelosti) pri Realci (gimnaziji) u Pančevu.

30.jula 1893.
"Vesnik" broj 28. na strani 3. doneo je novost: Odlikovanje - Sin pokojnog Makse Petrovića umirovljenog lajtnanda g. Mita Petrović inžinjer kod carskog i kraljevskog glavnog zvanja za kovanje novca u Beču dobio je ovih dana od Njegovog veličanstva Cara i Kralja za građenje mašien i za kovanje novca Orden Franc Josifovog reda. Srećnoga nosio da Bog da.

30.jula 1834.
Na predlog departmana da se otpočne ukrašavanje fasade novo podignute magistratske zgrade, Magistrat moli Građevinsku direkciju da mu dostavi predloge iz čega se sastoji to ukrašavanje.

30.jula 1739.
Pobeda carske - kraljevske vojske (K.K.) kod Pančeva nad turskom vojskom. Turci su proterani iz Pančeva, ali je tada Pančevo bilo potpuno uništeno i od tada počinje da se obnavlja i podiže.

Read 659 times Last modified on ponedeljak, 30 jul 2018 09:43

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------