Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 26. avgusta

avg 26 2016 /

26.avgusta 1797.
Po predmetu žalbe nemačkih zanatlija protiv srpskih zanatlija koji traže da nabave svoju društvenu zastavu i ne žele da učestvuju pri litijama o katoličkom brašančevu, koja je žalba usmeno iznesena komandujećem generalu pri njegovom boravku u Pančevu. Generalna komanda u Temišvaru naređuje Magistratu Pančeva da pozove upravu esnafa na rad i pridržavanje odluke kojom je žalba odbijena. Pošto je za ove razmirice i nesuglasice među zanatlijama krivica do predsedika, to je odlučeno da se Petar Acinger smeni i postavi novi predsednik.

26.avgusta 1816.
Knez Miloš Obrenović iz Beograda obraća se molbom generalu u Pančevu da mu se upute dva službenika, da bi ustanovila da li su obveznice ispravn eili nisu. Magistrat Pančeva odgovara da grad nije ovlašćen neposredno da rešava ovakve probleme kada se radi o turskim podanicima.

26.avgusta 1839.
Pošto je plan varoši Pančeva iz 1819 već prilično ishaban, i ne može se koristiti, ovoga dana dat je na kopiranje kadetu kaplaru Kurelcu, koji će pokušati ovaj plan za 160 forinti osposobiti.

26.avgusta 1872.
Ovdašnji sud publikovao je rešenje apelacionog suda zbog nekih članaka. Jovan Pavlović se kao pisac članaka osuđuje na tri meseca zatvora i 200 forinti globe a dr Lj. Nenadović na globu od 50 forinti.

Read 350 times

Booking.com

-------------------