Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 28. avgusta

avg 28 2016 /

28.avgusta 1800.
Javlja se u dokumentaciji kafana kod "Tri mačka" (Drei Laufer).

28.avgusta 1832.
Omoljička kompanija izveštava Magistrat Pančeva putem regimente da su omoljički graničari Seleši Lorenc i Blum Ignjac voljni isporučiti Magistratu Pančeva, za zidanje nove magistratske zgrade 2000 komada cigle po ceni od 8 forinti za 1000 komada, dok opština odbija da proizvede ciglu za magistrat. Magistrat Pančeva odgovorio je i zamolio da Seleši i Blum pošalju bar 100 komada za mustru.

28.avgusta 1876.
Ministarstvo poljoprivrede, zanatstva i trgovine zabranjuje uvoz krompira iz Amerike zbog opasnosti od krompirove zlatice.

28.avgusta 1909.
General Ceko iz Pančeva javlja obrštaru Peršu u Zemun da je ruski general konzul Radofiniskin prebegao sa svojom pratnjom iz Beograda u Pančevo i tu stupio u kontumac.

 

Read 383 times

Booking.com

-------------------