Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 02. septembra

sep 02 2016 /

02.septembra 1812.
Brigada traži da se proveri da li Srbijanci koji su zaposleni u Pančevu imaju odobrenje za boravak i rad. Navodno, ima u gradu Jevreja i Turaka bez odobrenja boravka.

02.septembra 1848.
Okružni odbor u Pančevu piše u Beograd da se džebana šalje u Banat preko Pančeva, a ne preko Titela za Stevana Knićanina i Bobalića, koji misle udariti na Bečkerek iz Banata, a Stratimirović iz Bačke.

02.septembra 1950.
Radni kolektiv fabrike sijalica "Tesla" Pančevo preuzeo je upravljanje fabrikom.

Read 358 times

Booking.com

-------------------