Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 06. septembra

sep 06 2016 /

06.septembra 1803.
Na molbu Jevreja da im Magistrat Pančeva dodeli groblje, mesto je dodeljeno pored katoličkog groblja.

06.septembra 1803.
Akademski slikar Johan Dobi želi da otvori slikarsku školu u Pančevu. Generalna komanda iz Temišvara traži mišljenje Magistrata Pančevo koji odgovara da se u Pančevu oseća potreba za ovakvom školom i da bi godišnja plata bila 300 forinti, 6 hvati drva i 40 forinti stanarina.

06.septembra 1815.
Magistrat Pančeva u prilogu dostavlja Brigadi popis vednosti koje su Srbijancima oduzete prilikom prelaska granice 1813. godine.

06.septembra 1856.
Grad broji 11.745 duša. Ima 70 gostionica sa realnim i 3 sa linčnim pravom, zatim joši 2 gostionice koje su u sklopu Pivare.

06.septembra 1930.
U Pančevu je osnovan pokret za podizanje spomenika Njegovom Veličanstvu Kralju Petru I.

Read 406 times

Booking.com

-------------------