Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 05.oktobra

okt 05 2016 /

 

05.oktobra 1797.
Molba gradskog narednika gradske straže Raškovića Magistratu Pančeva da se odredi jedna prostorija u Magistratu za građanski zatvor, jer su sada zatvorenici smešteni u njegov teskoban stan. Žena mu je pred porođajem. Određena je za zatvor druga prostorija.

05.oktobra 1833.
Policijski ured izveštava Magistrat Pančeva da je pašarina ubrana od sapundžije u iznosu od 456 forinti određena za svetkovinu svečanog postavljanja kamena temeljca njegove gradske kuće – sada Gradski muzej Pančevo.

05.oktobra 1843.
Generalna komanda u Temišvaru nalaže Magistratu Pančeva da obavesti poštu u mestu da se veće pošiljke koje se upućuju zaprežnom poštom prepakuju u više paketa, a ako je pošiljka hitna da se na svakom naznači reč – hitno.

05.oktobra 1799.
Izveštaj Generalne komande u Temišvaru Magistratu Pančeva o prestanku stočne zaraze u Turskoj (Srbiji) i da se dozvoli uvoz stoke ovamo. Obnarodovano.

05.oktobra 1821.
Generalna komanda aktom broj 300 povodom slučaja da su se u Nemačkoj formirala razna udruženja sa ciljem da pomognu grčke ustanke oružjem i prilozima, putem Brigade, saopštava Magistratu Pančeva Odluku Cara o zabrani osnivanja ovakvih udruženja.

Read 436 times

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------