Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 10.oktobra

okt 10 2016 /

10.oktobra 1809.
Naredba brigade da se svim trgovcima koji su imali dozvole za izvoz žitarica u srbiju oduzmu te dozvole. Licima koja imaju dozvolu za trampu pića za stoku iz Srbije mogu se dozvole ostavljati. Dozvole se predaju Brigadi.

10.oktobra 1820.
Magistrat Pančeva odgovara brigadi i dostavlja komisijske zapisnike sa saslušanja stranaka povodom napada Srbijanaca 1809. godine na brodove ovdašnjih žitelja i njihovog nasilnog oduzimanja. Ujedno izveštava da se salušanje Petrićevog krmara Pavlović Antona od 13. marta ne može dostaviti pošto ga nema.

10.oktobra 1871.
"Javljam poštovanoj publici u Pančevu i okolini koja lečničke pomoći potrebuje, da sam se nastanio u Pančevu kao praktikant lekar za sve bolesti, unutrašnje i spoljne, a naročito sam polagao trud oko proučavanja raznih bolesti grla i grkljana, koje su tek u novije vreme pronalaskom ogledala oku pristupačne postale. Za dužnost poziva svoga smatram svakome u svako doba delom i savetom u pomoć priteći. Kod kuće nalazeći se od 11 do 12 sati pre podne. Stan mi je u Starčevačkoj ulici, u kući Subašićevoj broj 1168".

U Pančevu, 8. oktobra 1871. , dr Jovan Jovanović.

Read 463 times
Konoba32Konoba32Konoba32

-------------------