Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 18.oktobra

okt 18 2016 /

18.oktobra 1802.
Brigada dostavlja Magistratu Pančeva naredbu o novom radnom vremenu u Magistratu. Pre podne od 8 do 12 i popodne od 14 do 21 sat.

18.oktobra 1822.
Generalna komanda u Temišvaru dostavlja predračun u vezi 28 uličnih mostova nad odvodnim kanalima u varoši Pančevo, a koji iznosti 4351 forinti u metalnom novcu.

18.oktobra 1851.
O zaslugama u borbama kod Novog Sela, Pančeva i Vršca 1848. godine, pored generala Todorovića, Stevan Knićanin piše o Adamu Kasaniću da se borio kako priliči pravom oficiru i konstatuje da ovaj pravi junak zaslužuje svaku milost i priznanje Njegovog Veličanstva.

18.oktobra 1856.
Bahman Franc, zidarski majstor moli Magistrat Pančeva da mu se vrati položena kaucija od 233 forinte pošto je sazidao prema ugovoru kuću čuvaru groblja. Udovoljeno traženju.

18.oktobra 1874.
Pavle Radojčić, najpre krmanoš, zatim trgovac pančevački potpisao je testament u vrednosti od 4000 forinti s tim što će kamatu da uživa doživotno rođak Đorđe Radojčević.

Read 387 times

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------