Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 09.novembra

nov 09 2016 /

09.novembra 1697.
Natporučnik Graf Herberštajn porušio je Pančevo.

09.novembra 1848.
Stevan Šupljikac preneo je svoj glavni stan iz Zemuna u Pančevo, da bi tako bio bliži svojim srpskim trupama.

09.novembra 1866.
Odbornici Pravoslavne srpske pravoslavne opštine Pančevo stavljaju prigovor protiv odluke Magistrata Pančeva da se iz crkvenog legata pok. Marije Dragičević izda Karlu Vitgišlageru, mesnom knjižaru, 6000 forinti.

09.novembra 1930.
Firma Markus Dajč, kožarska trgovina u Pančevu, kupila je hotel "Velika Srbija" na velikoj pijaci za 1.155.000 dinara.

Read 422 times

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------