Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 10.novembra

nov 10 2016 /

10.novembra 1809.
Izveštaj Magistrata Pančeva Brigadi o saslušanju Mite Živanovića koji je navodno prodao Srbijancima 1200 komada hleba i o saslušanju Stevana Grigorijevića koji tvrdi da je Živanović prodao nekom Srbijancu Jovi 6000 oka brašna.

10.novembra 1817.
Generalna komanda u Temišvaru upoznaje Magistrat Pančeva sa odlukom Dvorskog ratnog saveta, prema kojoj, zakupcu pošte Pjer Jakobu, pripada 12 jutara oranice i 3 jutra pašnjaka, bez obaveznog plaćanja poreza.

10.novembra 1849.
Izveštaj direktora glavne škole (Haupt Shule) o brojnom stanju upisanih učenika: 237 rimokatolika i 112 Srba i rasporeda učionica u toj školi.

10.novembra 1874.
Osnovana je u Pančevu Viša devojačka škola na osnovu Uredbe o višim devojačkim školama, koju je doneo Srpski narodni crkveni školski savet u Sremskim Karlovcima 1. juna 1871. godine, a koju je potvrdilo krunsko ugarsko Ministarstvo bogoštovalja i javne nastave 17. jula 1872. godine.

10.novembra 1922.
Ukazom Ministarstva prosvete Kraljevine SHS, Miloš Crnjanski napušta Pančevo, jer je postavljen za suplenta u IV gimnaziji u Beogradu.

10.novembra 1935.
Pušten je na svečani način u saobraćaj Pančevački most. Prvi voz krenuo je za pančevo u 11:40 sati, a brojao je 26 vagona. Voz je prvo ušao u stanicu Pančevo - Predgrađe, a odatle je krenuo za stanicu Pančevo - Varoš, ge je stigao nešto posle 12 sati.

Read 402 times

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------