Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 11. novembra

nov 11 2016 /

11.novembra 1813.
Direkcija za formiranje srpskog frajkora traži od Magistrata Pančeva da joj se uputi doktor Janko Dimitrijević, srpski emigrant rodom sa Krfa iz Santa Negro, koji je izrazio želju da stupi za lekara frajkora. Isto tako, moli da se upute i druga lica, koja imaju svojstva lekara. Magistrat je odgovorio da je, kako Janka Dimitrijevića tako i lekara Remel Jozefa uputio foršpanom za Temišvar.

11.novembra 1854.
Magistrat Pančeva naređuje policiji u Pančevu da se preduzmu mere za usklađenje crkvenog sata sa satom lokalnog parobroda. Policija je izvršila usklađenje satova.

11.novembra 1870.
Vojna komanda izdaje dozvolu Jovanu Pavloviću i Kamenku Jovanoviću za osnivanje prve srpske štamparije u Pančevu, a treće u gradu, jer pored te, bile su još dve nemačke štamparije. Štamparija se nalazi u Crkvenoj ulici (sada Braće Jovanovića).

11.novembra 1872.
Magistrat Pančeva izveštava Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu o izabranim stipendistima, među kojima je Mihajlo Pupin.

11.novembra 1874.
Rodio se u Pančevu Jovan Erdeljanović, od oca Dimitrija službenika i majke Perside rođene Jovanović. Jovan Erdeljanović bio je i ostao otac srpske etnologije, nauke čiji se značaj sve više uvažava i ceni. Bio je profesor univerziteta i prvi član Srpske akademije nauka.

11.novembra 1939.
Stupilo u štrajk 1400 transportno-obalskih radnika. Iz solidarnosti prema njima štrajku su se priključili i šoferi Prometne banke i preduzeća "Brzaković". Radnici su zahtevali sklapanje novog kolektivnog ugovora.

11.novembra 1972.
Rešenjem broj 01-24/3 Novi Sad, zgrada na Trgu kralja Petra I, tzv. Štapska zgrada, proglašena je za istorijski spomenik gradske arhitekture Pančeva.

Read 466 times

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------