Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 12. decembra

dec 12 2016 /

Dogodilo se u Pančevu na današnji dan.

2.decembra 1718.
Pančevo postaje sedište distrikta, a upravna zgrada Magistrata bila je sazidana na mestu današnje Uspenske crkve i imala je 11 prostorija. Ova upravna zgrada je porušena 1807. i na njeno mesto počela je izgradnja Uspenske crkve.

12.decembra 1827.
U cilju lepšeg izgleda gradskih ulica a i da bi se zimi bolje raspoznavali putevi između naseljenih mesta, Generalna Komanda u Temišvaru daje saglasnos Magistratu Pančeva za nabavku 5000 dudovih i 5000 javorovih sadnica, kako bi se pokraj glavnih komunikacija podigli drvoredi, kao orijenti pri velikim snežnim nanosima.

12.decembra 1848.
Major Stefanović trebuje 40 budaka za kopanje reduta oko Pančeva, pošto je zemlja smrznuta.

12.decembra 1880.
U Pančevu je odobrena upotreba grba.

12.decembra 1851.
Magistrat je doneo odluku o formiranju institucije noćnih čuvara, koja je počela sa radom 1. januara 1852 godine.

Read 399 times

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------