Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 24. decembra

dec 24 2016 /

Šta se to dogodilu u Pančevu i okolini na današnji dan, 24. decembra?

24.decembra 1853.
Osnovano je Muzičko društvo čiji je predsednik bio trgovac Petar Kranjčević. Za svoje održavanje ono je dibilo od varoši 124 lanaca zemlje. Posle pet godina društvo je prestalo da radi.

24.decembra 1726.
Zemaljska uprava obavestila je upravu Pančeva, Nove Palanke i Karansebeša da su arende na pivare i pecare ponovo date Volfu Vencelu i Lorencu Šlezingeru na tri godine.

24.decembra 1820.
Generalna komanda u Temišvarudaje odobrenje boravka u Pančevu rezaču duvana Margetić Jovanu.

24.decembra 1908.
Dr Nikola Milutinović na proslavi 70-godišnjice Pančevačkog Crkvenog pevačkog društva rekao je: "Posle Beograda, Pančevo sa svojim Crkvenim pevačkim društvom još jednako dolazi na prvo mesto".

Read 458 times

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------