Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 25. decembra

dec 25 2016 /

Šta se to dogodilo u Pančevu i okolini na današnji dan? 25.decembar

25.decembra 1841.
Abadžija Anđelković Atanasije moli Magistrat Pančeva pasoš za sina Aleksu, radi odlaska u Beograd na izučavanje slikarstva. Magistrat je molbu preporučio Generalnoj komandi u Temišvaru.

25.decembra 1850.
Brigada nalaže Magistratu Pančeva da se saopšti bivšem gradonačelniku Kostić Vikentiju da mu je odbijena molba za nagradu, pošto je u međuvremenu za svoje gradonačelnikovanje i zasluge za opšte dobro odlikovan Ordenom za civilne zasluge.

25.decembra 1852.
Karlo Vitigšlager od Ministarstva rada bodio je dozvolu za prodaju udžbenika i školskih materijala na teritoriji Nemačko-banatske regimente.

25.decembra 1922.
Proširen Senat mun. grada Pančeva jednoglasno usvaja predlog gradskog Senata da se Pančevačkom veslačkom klubu "Dunav" dodeli traženo mesto od 400 m2 sa dodatkom "da pomenuti klub ma iz kojih razloga prestane postojati, sva zdanja na opštinskom zemljištu podignuta prelaze u neograničeno vlasništvo grada Pančeva".

Read 460 times

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------