Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 04. januara

jan 04 2019 /

Šta se to dogodilo u Pančevu na današnji dan? Saznajte u nastavku teksta..

04.januara 1849.
General Kiš Ernest, sa 4000 ljudi i 8 topova potučen je kod Pančeva od strane Knićanin Stevana, koji je imao 7200 ljudi Srba.

04.januara 1853.
Molba mesnog štampara Vitigšlager Karla, kojom moli da mu Magistrat Pančeva, izmoli od univerzalne administracije za prodaju udžbenika u Beču, da mu ova, odobri 400 forinti za nabavku i promet udžbenika u Pančevu.

04.januara 1902.
Nedeljni list "Reklame Banat" menja naziv u samo "Banat", nedeljni list lokalnih vlasti, reklama i oglasa.

04.januara 1940.
Južnoslovenski pevački savez "Mita Topalović" sa sedištem u Pančevu, moli gradsko poglavarstvo u Pančevu, da odobri pomoć od 5000 dinara za pokriće troškova učinjenih prilikom gostovanja Slovenačkog pevačkog društva "Glazbena Matica" iz Ljubljane, u kojem je bilo 100 članova hora. Gradsko veće odobrilo je u tu svrhu samo 4000 dinara.

Read 882 times Last modified on petak, 04 januar 2019 10:07
Konoba32Konoba32Konoba32

-------------------