Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 21.januara

jan 21 2017 /

Šta se to dogodilo u Pančevu na današnji dan? Saznajte u nastavku teksta...

21.januara 1768.
Prema jednom aktu trgovište Pančevo bilo je najveće naselje u distriktu, a nalazilo se na levoj uzvišenoj obali Tamiša. Tu kako se dodaje, osim carsko kraljevskih javnih zdanja ima još dobrih kuća.

21.januara 1798.
Glavni nadzornik pošte u Zemunu saopštava odluku Cara da se ubuduće pošta iz Zemuna šalje u Banat a iz Banata u Zemun, dva puta nedeljno vodenim putem i to: ponedeljnikom i sredom. Traži da se ovo obnaroduje u pozore stranke da će biti kažnjene ako i nadalje budu slale poštu privatnim putem. Objavljeno i primljeno k znanju.

21.januara 1805.
Gradonačelnik Pančeva kapetan Štajner traži od zemunskog magistrata da od Dimitrija Bratoglavića zemunskog trgovca oduzme pasoš koji je isti dobio od kapetana Štajnera za izvoz žita u Tursku i da isti njemu pošalje.

21.januara 1850.
Brigada traži objašnjenje od Magistrata Pančeva, povodom molbe Rajić Katarine da joj se sin Geogr briše iz spiska ljudstva, koje je grad Pančevo dužan da stavi komanti na rapoloženje za ratište i da joj se odobri da umesto njega najmi jednog snažnog muškarca.

21.januara 1890.
U 11 sati prepodne u maloj sali Magistrata održala je Mesna Organizacija Crvenog Krsta Pančevo sednicu na kojoj je rešeno da se 16. februara u 11 časova organizuje sveopšta akcija priloga.

21.januara 1945.
U sali kafane "Slavina" održana je osnivačka skupština jedinstvenog sportskog kluba "Sloga" Pančevo. U okviru ovog kluba osnovano je 17 sekcija, jedna od osnovnih sekcija bila je "Pecaroška sekcija". Za njen rad od strane uprave kluba zaduženi su SLavko Jakovljević i Ilija Đorđević.

Read 603 times

Booking.com

 

Podržite Internet Magazin K-013

-------------------