Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 07.marta

mar 07 2017 /

Šta se to dogodilo u Pančevu na današnji dan? Saznajte u nastavku teksta...

07.marta 1809.
Brigada saopštava Magistratu Pančeva odluku Generalne komande u Temišvaru kojom se stolaru i slikaru Mihajlu Radosavljeviću i njegovom sinu Petru daje pasoš na tri meseca za odlazak u Beograd radi malanja ikonostasa Saborne crkve. Pasoš će se izdati uz kauciju, da će se oba slikara zajedno sa svojim pomoćnicima vratiti u Pančevo. Radosavljević je ponudio za kauciju svoju kuću u vrednosti od 4485 forinti.

07.marta 1856.
Generalna komanda u Temišvaru saopštava Magistratu Pančeva da će izvršiti snimanje terena u Vojvodini, a i u trima banatskim regimentama. Snimanje će vršiti sedam kartografskih odeljenja od kojih će jedno biti u Pančevu.

07.marta 1920.
Pančevac sa ovim datumom na trećoj strani doneo je vest: Čišćenje ulica. Držimo da nije dovoljno ako naša Gradska vlast daje počistiti nekoliko ulica koje leže u centru grada, nego da se treba malo ogledati i po drugim ulicama koje takođe zaslužuju potpunu pažnju.

07.marta 1932.
Izašao je u Pančevu prvi broj lista "Pančevoer Post", nedeljni list za narodnost, kulturu i privredu. Jedanput nedeljno na nemačkom jeziku. Izdavač i vlasnik dr Simon Bartman, advokat. Štamparija Jozefa Bergera Pančevo.

Konoba32Konoba32Konoba32