Dogodilo se u Pančevu na današnji dan - 06. maj

maj 06 2017 /

Šta se to dogodilo u Pančevu na današnji dan, 06. maja?

06. maja 1898.
U noći 5. na 6. maj u raciji su uhapšene i proterane iz grada Pančeva 43 skitnice.

06. maja 1807.
Brigada nalaže Magistratu Pančeva da će, zbog nemira u Turskoj, ustanka u Srbiji, biti stacionirani husari u Pančevu, Kovinu, Beloj Crkvi i Vračev Gaju i da se zbog toga treba da poprave štale u gradu da bi mogle primiti evntualno pritisle husarske konjanike. 

06.maja 1842.
Generalna komanda iz Temišvara zatražila je pismenim putem od Magistrata Pančevo šire obrazloženje razloga zbog kojih Ilija Milosavljević Kolarac želi da se preseli u Pančevo, kako se ponašao do tada, kakve su mu familijarne prilike, kakvu je korist i bogatstvo stekao, ima li neke zasluge za austrijsku zemlju i da li njegov primjem u austrijsko podanstvo bio vredan.

06. maja 1854.
Pančevo ima 35 ćurćija, sa 50 kalfi.

06. maja 1854.
Banatska graničarska građevinska direkcija nalaže Magistratu varoši Pančeva da se Velika pijaca održava u redu, jer dosadašnja čistoća ne zadovoljava,

06. maja 1887.
Počelo je rušenje stare zgrade gimnazije i ubrzo zatim zidanje nove. Te godine otpočela je i izgradnja dvorane za gimnastiku kao posebne zgrade.

Konoba32Konoba32Konoba32