Dogodilo u se Pančevu i okolini na današnji dan - 09. jun

jun 09 2017 /

09.juna 1795. -
Mlinar Kriistof Erliher žali se Magistratu Pančeva sto razna lica i pored nedeljne pijace prodaju brašno. Rešeno je da se obnaroduje da je trgovina brašnom dozvoljena samo nedeljnim pijacama, u protivnom brašno će se zapleniti.

09. juna 1818
Nemačko banatska regimenta izvweštava Magistrat Pančeva da može na njegovoj blagajni da podigne iznos od 93 forinti utrošen za nabavku lampi za osvetljrnjr stana u kojem je odseo Car.

09. juna 1822.
Brigada izvestava Magistrat Pančevo da se ne slaže sa predlogom policije da se lutajući psi na ulicama ubijaju puškom, jer na taj načn može doći do požara posto je većina kuća većim delom pokrivena trskom.

09. juna 1852.
Pančevo je posetio Car Franja Josif I . Ova poseta bila je politickog karaktera, učinjena sa svrhom da doprinese smirenju duhova posle burne 1848. do 1849. i to izmedju Srba i ostalih narodnosti.

09. jula 1922.
U 7 sati ujutru stiže na vojno vžbaliste, iz Novog Sada 20 aeroplana, koja će kroz dva tri dana boraviti u Pančevu. Oni su došli da ucestvuju na venčanju kralja Aleksandra i Marijele.

Konoba32Konoba32Konoba32